Servisní činnost je poskytována v rámci sjednaných smluv. Její náplň je určena příslušnými normami a zákony. V rámci nadstandardních služeb jsme schopni při nahlášení poruchy zareagovat většinou ještě téhož dne. U náročných klientů pak v rámci jednotlivých hodin. Vyproštění osob garantujeme do jedné hodiny nonstop. 

Kontaktní informace:  Výtahy EVIS s.r.o.  |  U Stadionu 2123 / 4  |  568 02 Svitavy  |  IČO: 02346648  |  DIČ: CZ02346648

© AMEO SVITAVY  |  2010